Falkgeo

 

Falkgeo er førende indenfor lokalisering af undejordiske olietanke og underjordiske ledninger Tanke og ledninger bliver afsat i felten og der udarbejdes et kort beskrivelse vedlagt situationsplan og metodebeskrivelse. Lokaliseringen foretages med georadar, Gemini3 metaldetektor og EM61.

Desuden udfører vi kortlægning af råstoffer (grus og sand) samt arkæologiske opmålinger med georadar.

 

Falkgeo er også førende i forureningsundersøgelser og oprensninger af forureninger i jord og grundvand.

 

Vi har 25 års erfaring..

Kontakt os:

Falkgeo Poul Falkenberg, Geolog, Adm. direktør,

Hammermøllevej 21, DK-3150 Hellebæk, tlf.: 48 18 75 66, mobil: 20 63 06 26

E-mail: pf@falkgeo.dk, hjemmeside: www.falgeo.dk